ROLLA MAY KİMDİR?

ROLLA MAY KİMDİR?

ROLLA MAY KİMDİR?

ROLLO MAY KİMDİR?

Bugün varoluşçu felsefenin yanı sıra hümanist psikolojinin de önemli isimlerinden biri olan Rollo May’ den (1909-1994) bahsedeceğiz. Rollo May 1909 yılında Ohio’da yüksek eğitimli ve dindar bir ailenin içine doğmuştur. Çocukluk döneminde ebeveynlerinin boşanması ve ablasına şizofreni teşhisi konmasıyla zor bir süreçten geçmiştir. Rollo May, ilk ve orta öğrenimini ailesinin yanında tamamlamıştır.

ROLLO MAY VE OKUL HAYATI

1926 yılında Michigan Devlet Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek öğrenimine başlamıştır. May’in üniversite yılları boyunca aktif bir öğrenci olduğu bilinmektedir. Yakın arkadaşları onun kişisel gelişimi için özel gayret göstererek verimli bir öğrencilik yaşadığını söylemektedirler. 1930 yılında Oberlin Üniversitesi’nde mezun olmuş ve bir süre boyunca Yunanistan’da öğretmen olarak çalışmıştır. Yunanistan’da çalışırken yaz aylarında Viyana’ya giderek Adler ile çalışmıştır. Daha sonra Union Teological Seminery üniversitesinde din alanında eğitim almış sonrasında psikoloji alanına geçiş yapmıştır. Klinik psikoloji alanında doktora Columbia Üniversitesi'ndeki Öğretmenlik Yüksekokulu'ndan 1949 yılında almıştır. Doktora eğitiminden sonra New York'ta kendi çalışma yerini açmıştır, ayrıca William Alanson Enstitüsü'nde analist ve süpervizör olarak çalışmıştır. May aynı zamanda San Francisco'daki Saybrook Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin kurucularından ve öğretim üyelerinden birisidir. Doktora eğitimi sırasında iki yıl sanatoryumda kalmasına neden olan tüberküloza yakalanmış, iyileşme döneminde zamanını geçirmiştir. Bu süre içinde Kaygının Anlamı (1950) adlı kitabını yazmıştır.
 

ROLLO MAY VE PSİKOLOJİ

Rollo May, Varoluşçu psikolojinin önemli temsilcilerindendir. Psikoloji bilimine yeni bir yön vermiştir. Psikoloji ve felsefeyi bağlayan çarpıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur. Teolog Paul Tillich ile yakın arkadaştı ve yaklaşımının şekillenmesinde onun da görüşleri etkili olmuştur. Hatta Yaratma Cesareti kitabına ismini koymakta Paul Tillich’in Varolma Cesareti isimli kitabı ilham olmuştur. Ayrıca Tillich, May’in Heidegger ve Kierkegaard’la aşinalığını da sağlamıştır. May, Freud’a ait her yazıyı okumuştur. 20’sindeyken Alfred Adler’le tanışmıştır. Fakat Adler’in aşağılık kuramındaki kaygı kuramını aşırı basitleştirilmiş ve genel bulmuştur. 
Rollo May’in varoluşçu teorisinin temelinde, insanın aynı anda hem nesne hem de özne olmanın ikilemiyle sürekli karşılaştığına olan inancı yer alıyordu. İnsanlar başkalarının davranışları onları etkilediği için birer nesnedirler, fakat aynı zamanda kendi bireysel gerçekliklerinin aktif temsilcileridirler. May’e göre insanların içinde kaygıya sebep olan zıt zorlamalar vardır. Bireyin bu zıtlıklarla başa çıkması onun varoluşunu etkilemektedir.  Örneğin ölüm kaygısı kimi insanları eserler oluşturmaya, faydalı bir şekilde varolmaya iterken kimilerini de boş vermişliğe ve hatta suç işlemeye itebilir. Ayrıca May, bireyin üç farklı dünyada aynı anda yaşamını idame ettirdiğini ve bu üç dünyada dengeyi kurabilirse sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini belirtmektedir. Peki bu üç dünya neyi ifade etmektedir? Birey verili doğal bir çevrede dünyaya gelmektedir. Buna doğal dünya deniyor. Aklı sayesinde de sosyal bir dünya oluşturarak üstün bir statüye kavuşmaktadır. Sosyal dünya sayesinde varlığını sürdüren bireyin bir de psikolojik bir dünyası vardır. Her birey dünyayı kendine özgü gözlükleriyle algılamaktadır. May’in birey anlayışı dinamik, değişken ve çok boyutludur. O yüzden May, sabit, tek boyutlu ve indirgemeci birey anlayışına dayalı bütün psikolojik yaklaşımlara karşıdır. Ona göre her birey kendine özgüdür. O nedenle aşırı teknik ve yargılara sahip idealist ve materyalist kuramlar yerine varlık analizine dayalı bir psikoterapi yöntemi kullanır. Buna göre hasta tedavisinde empati kurarak hastanın dünyasını bizzat hastanın gözüyle kavramak önemlidir. Böylece her hastanın kendi özel durumuna göre tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir.
ROLLO MAY VE ESERLERİ;
-    Kendini Arayan İnsan
-    Yaratma Cesareti
-    Kaygının Anlamı
-    Kafese Konan Adam
-    Güç ve Masumiyet
-    Aşk ve İrade
-    Özgürlük ve Kader
-    The Art of Counseling
-    Psychology and the Human Dilemma
-    The Discovery of Being
-    The Cry for Myth