DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) dikkati sağlayamama, bir işe odaklanamama, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur.

Okul öncesi çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı koymak zordur, çünkü bu yaşlar çocukların genelde hareketli oldukları ve öz denetimlerinin yetersiz olduğu dönemlerdir. Bu dönemde DEHB tanısı koymakta aceleci davranmamak önem taşımaktadır. Ancak, çocuğu eğitimi, davranışsal terapiler ve düzenli takiplerle okula başlama yaşına dek izlemek gerekir. DEHB gösteren pek çok çocuk bebekliklerinde de huzursuz, hareketli, çok ağlayan, az uyuyan, beslenme sorunları olan zor mizaçlı bebekler olabilmektedir. Hatta bazı anneler bebeklerinin anne karnında iken bile çok hareketli olduğunu fark ettiklerini söylerler.

Bu çocuklar aşırı hareketli, huzursuz, denetlenmeleri zor, yorulmak nedir bilmeyen, kıpır kıpır çocuklardır. Uzun süre oyun ya da etkinlik sürdüremez, çabuk sıkılırlar ve grup oyunlarına katılmakda da zorluk yaşarlar. Okula uyumda zorlanabilirler.

TANI VE TEDAVİ

DEHB;  okul öncesi dönemde belirti vermekte, ancak tanı konulması ve tedaviye başlanması çoğu kez ilkokul yıllarına rastlamaktadır. Öncelikle klinisyen çocukta hareketliliğe neden olabilecek diğer durumları araştırır. Bu araştırma sırasında çocuğun okul ve tıbbi kayıtları incelenir. Çocuğun ev ve okul öncesi kurumdaki duygusal ve davranışsal özellikleri, aile ve eğiticilerin çocuğa yönelik yaklaşımları gözden geçirilir, her iki ortam da stres ve çatışmalar açısından değerlendirilir.

DEHB’in tedavisinde aile eğitimi ve davranışçı terapi yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Ailenin sınırlar ve kurallar konusundaki yaklaşımı tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ventus Eğitim ve Danşmanlık ekibinde bulunan Ventus Psikologları da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alanında çalışmaktadır. Bireysel terapiler ile çocukları, aile danışmanlığı ile aileleri desteklemektedir.