Portfolyo

Portfolyo

İLGİLENDİĞİM KONULAR

 • Özgüven Problemleri
 • Iletişim Problemleri/Sorunları
 • Sosyal Uyum ve Uyumsuzluk Problemleri
 • Ergenlikte Kimlik Arayışı ve Stres
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Çocukluk Çagı Depresyonu
 • Çocuklarda Sosyal Fobi ve Içe Kapanma
 • Parmak Emme Davranışı
 • Çocuklarda Tikler ve Takıntılar
 • Çocuklarda Saldırganlık- Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu/ Fobisi
 • Evlat Edinme Süreci ve Sonrası
 • Çocuklarda Beslenme ve Yeme problemi
 • Çocuklarda Internet Bağımlılığı
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemi
 • Tuvalet Eğitimi- Alt Islatma (Enürezis)
 • Tuvalet Eğitimi-Kaka Kaçirma (Enkoprezis)
 • Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışları
 • Çocuklarda Gelişim Problemleri
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Çocuklarda Aglama Nöbetleri