Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi; gelişim dönemleri içinde fiziksel büyümenin, cinsel gelişimin ve psikososyal olgunlaşmanın en hızlı şekilde gerçekleştiği , çocukluktan çıkıp yetişkinliğe doğru geçişin yaşandığı bir dönemdir. Ergenlik dönemi, gelişim dönemleri içinde en önemli evrelerden biridir. Çünkü hızlı değişimin yanı sıra bireyin toplumsal etkilerden de etkilendiği, toplumsal etkilerin birey için en fazla önem taşıdığı bir evre olmaktadır. Ergenlik döneminde beyin, nöroendokrin sistem ve hormon konsantrasyonlarında değişim, fiziksel büyüme ile üreme sisteminde farklılaşma gibi çok çeşitli değişiklikler meydana gelir. Bu büyümede olgunlaşma dönemine “Adolesan Dönem” de denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSO) tarafından 10-19 yaş grubu “Adolesan” yaş grubu olarak nitelendirilmektedir.

Ergenlik dönemi fiziksel gelişim ve değişiminin yanı sıra duygu dünyasındaki değişiminde hızlı olması bu hiza adapte olmayı zaman zaman zorlaştırabilir. Arkadaşları ve ailesi ile sorunlar yaşamaya , okula karşı bakış açısında değişiklikler olmaya başlaması çok olağandır. Bu dönemde duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir, kendi içinde yaşadığı çatışmalara ve çevresi ile içinde bulunduğu sorunlara yeni bir bakış açısı bulmaya ihtiyaç duyabilir. Ergen terapisi ile ihtiyaç duyduğu bu destek sağlanabilir, kendisini daha yakından tanırken çevresi ile de anlamlı ilişkiler kurabilir.

Ergenin yaşadığı iletişim problemlerinin yanı sıra; ergenlik dönemi depresyonu, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, madde kullanımı, öfke , özgüven gibi çeşitli konularda ergen terapistlerinden destek alınabilir.

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisi, 0-18 yaş aralığındaki çocukların ve ergenlerin ruhsal ve davranışsal sorunlarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu terapilerde, çocuk ve ergenler, bir terapist eşliğinde, yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeyi ve sağlıklı bir şekilde büyümeyi öğrenirler.

Çocuk ve Ergen Terapisinin Amaçları

Çocuk ve ergen terapisinin temel amacı, çocukların ve ergenlerin ruhsal ve davranışsal sorunlarını çözmek ve onlara sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır. Bu terapiler, çocukların ve ergenlerin aşağıdaki sorunları için kullanılabilir:

 • Öğrenme ve akademik sorunlar: Disleksi, diskalkuli, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi öğrenme ve akademik sorunlar, çocuk ve ergen terapisi ile tedavi edilebilir.
 • Sosyal ve duygusal sorunlar: Sosyal kaygı, anksiyete bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi sosyal ve duygusal sorunlar, çocuk ve ergen terapisi ile tedavi edilebilir.
 • Davranış sorunları: Saldırganlık, öfke kontrolü, uyum sorunları, yalan söyleme gibi davranış sorunları, çocuk ve ergen terapisi ile tedavi edilebilir.

Çocuk ve Ergen Terapisi Türleri

Çocuk ve ergen terapisi, farklı türlerde olabilir. Bu terapi türlerinden bazıları şunlardır:

 • Oyun terapisi: Oyun terapisi, çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olan bir terapi türüdür. Bu terapide, çocuk terapistin yönlendirmesiyle oyun oynar ve terapist, çocuğun oyunundan yola çıkarak onun sorunlarını anlamayı ve çözmeyi amaçlar.
 • Çocuk merkezli oyun terapisi: Çocuk merkezli oyun terapisinde, çocuk terapistin yönlendirmesiyle oyun oynar, terapist ise çocuğun oyununu yorumlar. Bu terapide, çocuğun kendi sorunlarını çözmesi için gereken kaynakları kendi içinde keşfetmesi hedeflenir.
 • Aile terapisi: Aile terapisinde, çocuk ve ailesi birlikte terapiye gelir ve ailenin işleyişi üzerinde çalışılır. Bu terapide, ailenin çocuğun sorunlarına katkıda bulunan dinamikleri araştırılır ve ailenin bu dinamikleri değiştirmesi için destek sağlanır.
 • Bilişsel-davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin olumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir terapi türüdür. Bu terapide, çocuk ve ergen, yaşadığı sorunlarla ilgili olumsuz düşüncelerini ve davranışlarını fark eder ve bunları daha sağlıklı düşünceler ve davranışlarla değiştirir.
 • Duygu odaklı terapi (EFT): EFT, kişinin duygularını daha iyi anlama ve ifade etmesini amaçlayan bir terapi türüdür. Bu terapide, çocuk ve ergen, yaşadığı duyguları keşfeder ve bu duygularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenir.

Çocuk ve Ergen Terapisi Fiyatları

Çocuk ve ergen terapisi fiyatları, terapistin uzmanlık alanı, deneyimi ve konumuna göre değişebilir. Genel olarak, çocuk ve ergen terapisi seanslarının ücreti 100-500 TL arasındadır.

İstanbul'da Çocuk ve Ergen Terapisi

İstanbul'da çocuk ve ergen terapisi hizmeti veren çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında çocuk ve ergen psikoloğu, pedagog, klinik psikolog gibi uzmanlar görev yapmaktadır.

Çocuk ve Ergen Terapisi İçin Psikolog Seçimi

Çocuk ve ergen terapisi için bir psikolog seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir:

 • Psikoloğun uzmanlık alanı ve deneyimi: Psikoloğun, çocuk ve ergen terapisinde deneyimli olması önemlidir.
 • Psikoloğun kullandığı terapi yöntemleri: Psikoloğun, sizin çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun terapi yöntemleri kullanması önemlidir.
 • Psikoloğun çalışma şekli ve ücreti: Psikoloğun çalışma şekli ve ücreti, sizin için uygun olmalıdır.

Çocuk ve ergen terapisi, çocukların ve ergenlerin ruhsal ve davranışsal sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu terapiler, çocukların ve ergenlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır.