Çocuk Terapisi

Çocuk Terapisi

Çocuk Terapisi

Çocuk Terapisi

Çocuk terapisi; çocukların günlük hayatın içinde; evde, okulda ya da sosyal hayatlarındaki işlevselliklerinde bozulmalarına sebep olabilecek duygu durum ve davranış sorunlarının çözülmesinde kullanılan teknik ve metotları kapsayan sistemli, yapılandırılmış, profesyonel bir yardımdır sürecidir. Aynı zamanda çocuk terapisinin hedefleri arasında çocuğun gelişimsel takibinin de yapılabilmesini, çocuk terapisti tarafından yapılan bu takip ile yaşına ve gelişim özelliklerine göre becerilerinin arttırılabilmesidir. Ayrıca çocuk terapisinde çocuğun kendisini tanıma sürecinde iç görü kazanmasını, çocuğun duygusal açıdan güçlenebilmesini, ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasına yardımcı olmasını sayabiliriz.

Çocuklar ile yapılan terapinin başlangıcı, ailenin çocuğu getirme sebebi ne olursa olsun çocuk terapisindeki nihai amaç çocuğun benlik saygısının artması, benlik değerini yapılandırdığı alanların düzenlenmesi, çevresi ile ilişkilerinde iletişim becerilerini geliştirmesi ve duygu durum düzenlemesini öğrenmesi olarak söyleyebiliriz.

Hangi Durumlarda Çocuk Psikoloğuna Gidilmeli ?

Çocuk terapistine ölüm ve yaş gibi travmatik yaşantıların yanı sıra; boşanma sürecine ve yeni yaşam şekline uyum, okul fobisi ve diğer fobiler ,yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kendine zarar verme, davranış ve uyum sorunları, seçici konuşmazlık(Selektive mutizm), konuşma bozuklukları, akademik başarıda düşüş, dikkat eksikliği ve hiperaktivite(DEHB), OKB( Takıntı ve zorlantılar), Kleptomanı( Çalma Davranışı),gece korkuları, tıkler ve kaygı bozuklukları, enurezis ve enköprezis ( çiş ve kaka kaçırma), öfke ve saldırganlık, kekemelik, tüm bağımlılıklar, kardeş kıskançlığı gibi durumlara ek olarak çocuğun gelişim dönemlerinin takibi de sayılabilir. Çocuk terapistleri çocuklarla bağ kurarak oyunun içinde kendilerini ifade etmelerine fırsat tanıyan kişilerdir. Aynı zamanda çocuk terapistleri bu bağın ebeveynlerin sürece katkısıyla da sağlamlaşacağının farkındadırlar. Dolayısıyla çocuk terapisinde ebeveynlerin katılımı en önemli işlevsel basamaktır.